Adıyaman Türkiye Şampiyonasına Katılacak Sporcu ve Antrenörlere Önemli Duyuru

14-08-2013 - 17:21 | Görüntülenme Sayısı: 3099

Federasyonumuzun 2013 yılı faaliyet programında yer alan ve 18-24 Ağustos 2013 tarihleri arasında Adıyaman’ da yapılacak Türkiye Büyükler – Gençler Kick Boks Şampiyonasında geçmiş yıllarda yapılmakta olan kura listelerinin fotokopiyle çoğaltarak dağıtılması uygulamasında değişikliğe gidilerek, bu şampiyona ve bundan sonraki şampiyonalarda Kura ve Karşılaştırma ListelerinTartı ve Kura Çekim İşlemlerinin hemen bitiminde Federasyonumuzun resmi web sitesi olan www.kickboks.gov.tr de yayınlanacak, ayrıca Spor Salonu Duyuru Panosuna Asılacaktır. Antrenör ve Sporcuların müsabakalarını ve kura listelerini Duyuru Panosundan veya web sitemizden takip etmelerini önemle rica ederiz.

 

                    T Ü R K İ Y E   K İ C K   B O K S   F E D E R A S Y O N U   B A Ş K A N L I Ğ I