2018 Yılı Renkli Kuşak Sınavları Duyurusu

2017-10-31 18:19:35 - Okunma Sayısı (6322)

İdari ve mali yönden özerk olarak faaliyetlerini sürdüren Federasyonumuzun yurt sathında sporun gelişip yaygınlaştırılmasını sağlamak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak üzere spora yönlendirmek, onları ülke yönetiminde başarılı bir birey olarak yetiştirmek en büyük hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu amaçla tüm illerimizde Kick Boks branşının gelişip yayılması ve branşta çalışma yapan gençlerimizin kayıt altına alınarak gelişmelerinin takip edilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar içerisinde yer alan Dan ve Kuşak Sınavları da önemli bir yer tutmaktadır.

Federasyonumuzca yayımlanan Kuşak ve Dan Sınav Talimatına uygun olarak Dan sınavları Federasyonca her yıl belirlenen tarihlerde, Kuşak sınavları ise Talimatta belirtilen Kural ve Esaslar dahilinde Mart-Haziran-Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 dönemde yapılmaktadır.

Bu sayede sporcularımızın teknik, beceri, kapasite ve performanslarının gelişimleri Federasyonumuz merkezi kayıt sistemi vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Son yıllarda idari ve mali yönden Federasyonumuzun özerk olmasından dolayı gerek bütçe imkânları açısından gerekse merkezi sistem otomasyon ağının yeniden düzenlenerek geliştirilmesi ve Federasyon hizmet, faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, diğer Federasyonlarda da yapılan uygulamaya paralel olarak Federasyonumuz Yönetim Kurulunca alınan karar gereği İllerimizde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek, özel spor kulüpleri ile tescilli özel spor salonlarında yapılan Kick Boks Kuşak dereceleri sınavlarında her dönemde sınava giren her sporcudan Federasyon adına 15 (onbeş) TL Sınav Ücreti alınmasına karar verilmiştir.

Yılda 4 dönem halinde yapılan Kuşak Sınavlarının sonuçları sınavın bitiminden itibaren bir sonraki sınav dönem başlangıcından önce,(örnek olarak mart dönemi sınav sonuçları en geç 20 Nisan tarihine kadar federasyona ulaştırılmış olmalıdır.) Federasyona gönderilecektir.

Gönderilen sınav listesi ekinde sınava giren sporcu sayısı toplamı kadar Federasyon Sınav Ücreti  Federasyonumuz PTT Bank Posta çeki hesabı Hesap No:6175344 ve Banka Hesabı Garanti Bankası TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 numaralı hesaba yatırılarak ödeme Dekont’u eklenecektir.

Federasyona belirtilen dönemler içerisinde gönderilmeyen Kuşak derece sınav sonuçları,  sınav ücretleri Federasyon hesabına ödenmiş olsa dahi merkezi kayıt sistemi tarafından kabul edilmeyeceği için sınav geçerli sayılmayacaktır.