Profesyonel Kick Boks Hakem Kursu - 08-10 Aralık 2017- ANTALYA

2017-12-05 17:51:51 - Okunma Sayısı (2376)

2017 yılı Faaliyet Programımızda yer alan Profesyonel Kick Boks Hakem Kursu 08-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'WOW Kremlin Palace Otel' de yapılacaktır. Profesyonel Hakem Kursu için gerekli şartlar ve getirilmesi gereken evraklar;

T.C. vatandaşı olmak.

En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli Sporculardan ve Amatör Kick Boks Hakem Lisansına sahip olanlardan tahsil şartı aranmaz.)

22 yaşından gün almış olmak.

Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

Daha önce Kick Boks ya da başka bir spor dalında hakem, sporcu veya başka bir görevde iken bir defada 6 ay veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası almamış olmak.

Hakemlik yapmasını engelleyici herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemek.

Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak.

ÖNEMLİ NOT: Kursa katılacak adaylar Posta Çeki 617 53 44 numaralı hesabına veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi  TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32  numaralı  banka hesabına 600,00.-TL kurs katılım ücreti yatıracaklardır.

Kursu başarıyla bitirenler kimlik kartı ve diplomalarını alabilmeleri için yukarıda belirtilen banka hesabına 150,00.-TL  yatırarak dekontunu federasyona gönderdikleri takdirde diploma, kimlik belgesi kimlik kartı hazırlanarak adreslerine gönderilecektir.