İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti Hakkında Değişiklik

2017-12-27 14:16:56 - Okunma Sayısı (3665)

07 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği" nde yer alan "İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti" , Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 12 Aralık 2017 tarihli kararı ile 2018 sezonunda aşağıdaki belirlenen bedeller üzerinden uygulanacaktır.

Federasyonumuzun 2018 Sezonu İlişiksiz Belgesi Bedeli:

Milli olmayan sporcular

1.000 TL

Milli olan sporcular

 2.000 TL

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında derece alan sporcular

 4.000 TL

·         Sporcu yukarıda belirtilen kriterlerden birden fazlasını taşıyorsa, ilişiksiz belgesi bedelini en yüksek değerden yatırmak zorundadır.

·         Tereddüde düşülen hususlarda, Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.