Sponsorluk İhalesi İlanı

2018-03-13 18:10:03 - Okunma Sayısı (1952)

İHALE İLANI
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığından;
01 Haziran 2018 - 01 Haziran 2020 tarihleri  arasında Federasyonun faaliyet programında yer alan ve de diğer federasyonlarımızca da Koordineli olarak yurtiçinde organize edilecek Ulusal (Türkiye şampiyonaları, açık turnuva, bölgesel ve il müsabakaları) müsabakalarda sponsor olacak firmanın sportif malzemelerinin kullandırılması için kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale yapılacaktır.
 
1- İDARENİN                                              
a)Adı                : Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı
b)Adresi            : Mithatpaşa Caddesi No: 24/8 Çankaya /ANKARA
c)Telefon ve faks        : 0312 311 86 10     faks:0312 311 86 20

2- İHALE KONUSU HİZMETİN

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :İdari ve teknik şartnamede belirtilen ve müsabakalarda sporcular tarafından kullanılan sportif malzemelerin 01 Haziran 2018 - 01 Haziran 2020 tarihleri arasında federasyonumuza sponsor olacak firma malzemelerinin kullandırılması  
b)Yapılacağı yer        : Ankara
c)İşin süresi            : 01 Haziran 2018 - 01 Haziran 2020 tarihleri arası
 
3- İHALENİN

a)Yapılacağı yer        :Türkiye Kick Boks Federasyonu  Mithatpaşa Caddesi No: 24/8 Çankaya /ANKARA

b)Tarihi ve Saati        :13 Nisan 2018 Cuma günü   saati: 16:00

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler  idari ve teknik şartnamede belirtilmiştir.

5- İhale dokümanı 500,00 TL (Beşyüz) bedel karşılığında Mithatpaşa Caddesi No: 24/8 Çankaya /ANKARA adresinden temin edilebilir.(ücret Federasyonun Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

6-Teklifler 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 14:00’ e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 24/8 Çankaya /ANKARA adresindeki Türkiye Kick Boks Federasyonuna verilebilecektir. Posta ile gönderilmelerde İdare gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

7- Geçici teminat içeriği idari ve teknik şartnamede belirtilen bedel üzerinden   %3’ü oranındadır,

8- Kapalı zarf teklif alma usulü ile alınan tekliflerden ekonomik açıdan en yüksek  fiyatı veren iki firma ile pazarlık edilerek ihale edilecektir.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10- İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.