Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

15-11-2019 - 16:51 | Görüntülenme Sayısı: 86

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 02.10.2019 tarihli ve 23642684 sayılı yazıda, 30.09.2019 tarihli ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Oluru ile "Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" nin yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir. Bu yönergeye göre Sporcu Lisansı alacak kişiler ile okul spor faaliyetlerine katılmak üzere "sporcu öğrenci lisansı" alacak kişilerin "Sağlık Raporu" alabilmesi için bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinden sevk almaları gerekmektedir. Söz Konusu sevk işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinden de yapılabilecektir.

Yönergeye Ulaşmak İçin Tıklayınız.