POINT FIGHTING

İki müsabıkın kurallara uygun teknik ve hızla en çok skor puanını elde etmek hedefiyle yapılan bir müsabaka dalıdır. Bumüsabaka dalında etkililik önemli değildir. Point Fighting dalının ana özellikleri teknik ve hızdır. Semi Contact müsabakasında vuruşlar hafif ve iyi kontrol edilebilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir. El ve ayak tekniklerinin sporcu açısından eşitderecede önem taşıdığı bir teknik daldır. Teknikler-yumruklar ve tekmeler sıkı bir biçimde kontrol edilir. Her geçerli puanda diğer bir ifadeyle; elin veya ayağın kurallara uygun kısmıyla müsaade edilen hedeflere uygun tekniklerle vurulmasında puan verilir, orta hakem müsabakayı durdurur ve iki hakemle birlikte aynı anda puanı kazanan müsabıkın köşesini göstererek parmaklarıyla müsabıkın kaç puan aldığını işaret edecektir. Bu müsabakanın süresi brüttür.

Point Fighting Branşındaki Müsabaka Alanın Özellikleri
Madde 19-Müsabaka alanı minderdir.
Müsabakalarda minder boyutları en az 6 x 6 metre, en fazla 8 x 8 metredir.
Minder pürüzsüz ve düz bir zemine konmalıdır.
Minderin bulunmadığı durumlarda müsabaka ringde de yapılabilir.

Kullanılan Kıyafet ve Koruyucu Malzemeler
Madde 20-Koruyucu malzemeler , kask, dişlik, göğüs koruyucusu (bayanlar), Point Fighting eldivenleri , kogi, kaval kemiği koruması ve ayak botundan ibarettir. Bandaj zorunlu değildir. Müsabıkların kıyafetleri, beyaz tişört, kırmızı kick boks pantolonundan ibarettir. Ayrıca müsabıklar ,kuşak derecelerini göstermek için kuşak takabilirler.
Point Fighting’ta başparmağı da içine alacak şekilde parmakların ilk yarısını örten avuç içi açık veya el açık eldivenlerin kullanılması zorunludur. Eldivenler eli açıp kapamaya olanak tanıyacak şekilde olmalıdır. Eldivenler yumruğun ön ve üst kısımlarındaki eklem yerleri ile avuç kenarlarını kaplamalı, bileğin en az 5 cm üstüne kadar çıkmalıdır. Eldivenler gerçek veya suni deri kaplı yumuşak ve yoğun sentetik kauçuk köpük malzemeden yapılmalıdır. Eldivenler müsabıkın eline kendinden yapışmalı bir sistemle geçirilmeli ve bilekten ayarlamalı bir şeritle sabitlenmelidir. Eldivenlerin takılması için metal veya plastik toka ya da kayışlara izin verilmez. Ayrıca her tür kendinden yapışmalı sisteme de izin verilmez yalnızca pamuk esaslı şeritlere izin verilir ve bu şeritler de yalnızca eldivenlerin bileğe sabitlenmesinde kullanılabilir. Bir eldivenin toplam ağırlığı 8 Ons (226 gram) olmalıdır. Point Fighting eldivenleri federasyonun uygun gördüğü eldivenler de olabilir.

Point Fighting Branşındaki Raundlar Madde 21- Point Fighting müsabakalarında eleme ve final müsabakaları 2 dakikadan 3 raunddur. Raund araları 1 dakikadır.
Minikler için eleme ve final müsabakaları 1.30 luk 2 raund dan oluşur. Raundlar arası 1 dakikadır. Ancak katılımcıların durumlarına göre federasyon tarafından süre ve raund ayarlaması yapılabilir.
Müsabıkın arkasında iki Antrenör bulunur. Ringin içerisine yalnız bir antrenör girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler. Her sporcu ve antrenör bu kurallara uymak zorundadır.

Point Fighting Branşındaki Sıkletler ve Yaş Grupları
Madde 22 Büyükler ; 18-45 Yaş Erkekler : 57 – 63 – 69 – 74 – 79 – 84 – 89 – 94 – (+ 94) kg.
Büyükler ; 18-45 Yaş Bayanlar : 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – (+ 70) kg.
Gençler ; 16-18 Yaş Erkekler : 57 – 63 – 69 – 74 – 79 – 84 – 89 – 94 – (+ 94) kg.
Gençler ; 16-18 Yaş Bayanlar : 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – (+ 70) kg.
Yıldızlar ; 13-15 Yaş Erkekler : 42 – 47 – 52 – 57 – 63 – 69 – (+ 69) kg.
Yıldızlar ; 13-15 Yaş Bayanlar : 42 – 46 – 50 – 55 – 60 – 65 – (+ 65) kg.
Minikler ; 10-12 Yaş (Bay-Bayan) : 28 – 32 – 37 – 42 – 47 – (+ 47) kg.
Yukarda belirtilen yaşlarda ve sıkletlerde günün koşulları, tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

Point Fighting Branşındaki Müsaade Edilen Vuruş Bölgeleri
Madde 23 BAŞ : Yüz, başın yanları, arkası ve alın.
GÖVDE : Ön ve yanlar,
BACAK : Süpürme,

Point Fighting Branşında Müsaade Edilmeyen Vuruş Bölgeleri
Madde 24 Başın üstü,
Gövdenin arkası (sırt),
Omuzların üstü,
Boyun; ön kısım, yanlar (boynun tamamı),
Bel altı (süpürme hariç),
Gözle görülmeden yapılan her türlü vuruşlar, genelde kontrol edilmeyen teknikler.

Point Fighting Branşındaki Müsaade Edilen Teknikler
Madde 25 TEKMELER: Karşı, yan, arka, dairesel, kanca (yalnızca ayak tabanı), hilal, balta (yalnızca ayak tabanı) tekmeler, sıçrama, dönerek yapılan teknikler.
ELLER: Direkt yumruk, backfist,
AYAK SÜPÜRMESİ: Süpürme ile puan almak için müsabık her zaman ayağı üzerine düşmelidir. Süpürmeyi uygularken müsabık ayağından başka bir yeri ile yere değerse puan verilmeyecektir. Rakibi ayağından başka bir yeri ile yere değerse sporcuya puan verilecektir.

Point Fighting Branşında Müsaade Edilmeyen Teknik ve Hareketler
Madde 26- Müsabakayı engellemek veya müsabakadan kaçmak,
2-Kasıtlı olarak yere düşmek, sportmenliğe aykırı davranışlar, müsabaka alanını terk etmek,
3- Bir müsabık, rakibinden herhangi bir yumruk, tekme veya darbe almadan müsabaka alanını terk ederse (alan dışına çıkarsa) bu durum “Kasıtlı Çıkış” olarak kabul edilecek ve müsabık hakemden uyarı alacaktır. Müsabık üç kez bu şekilde dışarı çıktığında bir puan kaybedecektir. Dördüncü kez de müsabık diskalifiye edilecektir. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye edilebileceği kendisine bildirilecektir.
4-Müsabıka yalnızca bir uyarı yapılacaktır, ardından normal cezalandırma ve diskalifiye etme prosedürü uygulanacaktır. Bununla birlikte, sportmenliğe aykırı davranış durumunda, müsabık aykırı davranışının ciddiliğine bağlı olarak ilk seferde uyarılmadan doğrudan diskalifiye edilebilecektir.
5-Müsabıkın rakibini tutmasına izin verilmez. Müsabık skor işareti yapamaz. Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya, idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebecektir.
6-Ring içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan, hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci hemen ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi takımın tamamıda ceza kuruluna sevk edilir veya diskalifiye edilebilir. Müsabık yere düşen rakibe saldıramaz. Müsabıklardan birisi veya her ikisi de ayakları dışında vücudunun herhangi bir yeriyle yere değdiğinde maçı hemen durdurmak orta hakemin sorumluluğundadır. Yere düşmüş müsabıkın kafasına veya vücuduna darbe atmak puan kaybına veya diskalifiye etme işlemine yol açabilecektir. Bu konuda yan hakemler oy çokluğuyla karar verecektir.

Point Fighting Branşındaki Puanlar
Madde 27
Yumruk : 1 puan
Vücuda tekme : 1 puan
Süpürme : 1 puan
Sıçrayıp vücuda tekme : 2 puan
Sıçrayıp kafaya tekme : 3 puan
Kafaya tekme : 2 puan
Kurallara uygun puan hareketinde “STOP” komutu verilecektir ve hakemler puan alan köşeyi işaret ederek gösterecektir.
Maç süresi sonunda en fazla puana sahip olan müsabık galip olacaktır. Ayrıca müsabıkın müsabakaya çıkmamasından dolayı rakibi galip ilan edilir.
Eleme ve final müsabakalarında müsabıklardan biri 10 puan farkı sınırına ulaşırsa kazanan olarak ilan edilecektir.

Point Fighting Branşındaki Ceza puanları – Çıkışlar
Madde 28- Uyarılar, maç süresince bütün raundlarda yapılmalıdır
Birinci ihlal ya da çıkış – Sözlü Uyarı veya 1.çıkış
İkinci ihlal ya da çıkış – Resmi Uyarı veya 2. çıkış
Üçüncü ihlal ya da çıkış – Ceza puanı -1
Dördüncü ihlal ya da çıkış – Diskalifiye
Dışarı çıkma veya çıkış, yalnızca tek ayakla bile olsa çizginin dışına çıkma anlamına gelir. Çizgi üstünde durma, dışarı çıkma olarak kabul edilmez. Müsabık diğer müsabık tarafından dışarı itildiyse veya bir darbe ya da tekme sonucunda çizginin dışına çıktıysa dışarı çıkma sayılmaz. Hareketin dışarı çıkma olup olmadığı her zaman yan hakem tarafından belirlenir veya bu konuda yan hakemler arasında oy çokluğu ile karar alınır. Dışarıya çıkma ile ilgili uyarılar, diğer ihlal uyarılarından ayrı tutulacaktır. Hakem uyarı veya ceza puanı (eksi puan) verirken maç süresini gösteren saati durdurmalıdır.

Point Fighting Branşındaki Kural İhlalleri
Madde 29
1-Müsaade edilmeyen teknikleri kullanmak,
2-Müsabakayı engellemek,
3-Sürekli müsabaka esnasında dönmek,
4-Zaman kazanmak için kasıtlı yere düşmek,
5-Hakem kararlarına itiraz etmek,
6-Sportmenliğe aykırı şekilde davranmak,
7-Antrenörün bağırarak taktik vermesi,
8-Sakatlama durumunda antrenörün mindere girmesi,
9-Antrenörün her kural ihlalinde hakem sporcusuna ceza puanı verecektir.
Büyük ve ciddi kural ihlalleri hemen bir ceza puanıyla, belirli durumlarda da müsabıkın diskalifiye edilmesiyle sonuçlanabilir. Orta hakem ve yan hakemler müsabıka diskalifiye etmeyi gerekli gördükleri her durumda ring sorumlusuna danışarak uygun prosedürün uygulanıp uygulanmadığından emin olmalıdır. Müsabık aynı zamanda hem puan alıp hem de uyarı veya ceza alamaz.

Puan Alma
Madde 30- Hakem, puan verilmesi gerektiğini düşündüğü bir hareket gördüğünde aynı anda “STOP” komutu ile puanı veya kararını işaret eder.Yan hakemler de aynı şekilde davranır. Hakem, yan hakemlerce verilen puanları sayar ve müsabıka verilecek puanı hesaplar.
Yan hakemlerden herhangi biri puan verilmesi gerektiğini düşündüğü bir hareket gördüğünde hemen orta hakeme işaret eder, orta hakem de “STOP” komutunu verir, bu arada yan hakemler hemen puanları işaret eder. Her puanlama işleminde basit çoğunluk aranır.

Maçı Durdurma ve Mola
Madde 31- Yalnızca orta hakemin maçı durdurma yetkisi vardır. Bir müsabık, sakatlanması varsa sakatlığı kontrol etmek veya koruyucu malzemelerini düzeltmek/bağlamak için kolunu kaldırarak mola talebinde bulunabilir. Orta hakem, bu talebin müsabıka haksız bir avantaj kazandıracağını veya her durumda diğer müsabık için dezavantaj oluşturacağını düşünüyorsa, mola talebi sağlık ve güvenlik ile ilgili olmadığı sürece, molayı vermeyebilir. Molalar minimum sürede tutulmalıdır. Orta hakem müsabıkın molaları dinlenmek veya öteki müsabıkın puan almasını engellemek amacıyla kullandığını düşünürse, talebi yapan müsabıka maçı geciktirme uyarısı verilebilir. Yalnızca Merkez Hakem Kurulu veya ring sorumlusu maçı ring dışından durdurabilir. Bunun için mola çağrısında bulunacak olan orta hakemin dikkatini çekmeleri gerekmektedir.

Sakatlanmalar
Madde 32- Müsabıklardan herhangi birinin sakatlanması durumunda müsabaka, sakatlanan müsabıkın maça devam edip edemeyeceğine ilişkin müsabaka doktorunca bir karar verilene kadar durdurulmalıdır. Doktor ringe geldiğinde sakatlığın tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verir ve bu tedavi iki dakikayı geçmemelidir. Bu çerçevede gerekli tüm tedaviler iki dakika içinde tamamlanmalıdır.
Sakatlanma ciddi boyuttaysa ve doktor tedavisi gerektiriyorsa, doktor maçın sona ermesi gerektiğini söyleyebilir. Maçın bir sakatlanma yüzünden durdurulması gerekiyorsa hakemler,
Sakatlanmaya kimin neden olduğu,
Kasıtlı bir sakatlama olup olmadığı,
Sakatlanan müsabıkın kasıtlı hatası olup olmadığı,
Sakatlanmanın kurallara aykırı bir tekniğin kullanılması sonucunda meydana gelip gelmediği,
Sakatlanmamış müsabık herhangi bir kural ihlali yapmadıysa, bu müsabıkın hükmen galip sayılıp sayılamayacağı,
Sakatlanmamış müsabık kural ihlali yaptıysa, sakatlanan müsabıkın hükmen galip sayılması ve sakatlanmamış müsabıkın da diskalifiye edilmesi hususlarında karar verirler.
Ayrıca, müsabaka doktorunun sakatlanan müsabıkın müsabakaya devam edebileceğini bildirmesi durumunda hakemler, müsabakanın devam edip etmeyeceği yönünde bir karar verirler.

Hakemlerin puan vermeleri
Madde 33- Hakemler puan alan müsabıkı göstermek için, puan alan köşeyi el işareti ile gösterirler. Puan verilmesi için orta hakem ve yan hakemlerin en az ikisinin ortak kararı olmalıdır.
Orta hakem ve bir yan hakem, iki kolunu da kaldırdığında her iki müsabıka da bir puan ve başka bir yan hakem bir müsabık için kolunu kaldırdığında, hakem iki müsabıka da birer puan vermelidir. Bir hakem iki puan, diğer hakem de bir puan gösterdiğinde orta hakem yan hakeme ne gördüğünü sormalıdır. Yan hakem tekme tekniği gördüyse orta hakem müsabıka bir puan verir, yan hakem yumruk tekniği gördüyse orta hakem hiç puan vermez. Bütün hakemlerde aynı sayıda kol kalkması durumunda her iki müsabık da puanı alır. İki hakem bir hareket görmediklerini belirtirse hiç puan verilmez. Kalan hakem tek başına puan veremez. Orta ve yan hakemler, yalnızca görmüş oldukları harekete dayalı fikirlerine göre karar verirler.
Orta hakem ve yan hakemlerin kararı yalnızca bir maddi hata yapıldığında değiştirilebilir.
Toplama hatası, hakemin yanlış tarafın kolunu kaldırması veya köşelerin yanlışlıkla karıştırılmış olması durumları maddi hata olarak kabul edilir.
Hakemlerden biri, bir puan gördüğünü belirtir ve diğer ikisi herhangi bir puan gördüğünü belirtmezse, puan verilmez. Bir tekniğin puan olması için en az iki hakemin ortak kararı gerekir. Orta hakem stop komutu verip de müsabıklardan birine kural dışı bir teknikten dolayı bir uyarıda bulunduğunda saldıran müsabıka puan verilmez. Bununla birlikte müsabık eksi puan aldığında, rakibine de bir puan eklenir.
Bir aktivite halinde yapılan vuruşları, hakemler görememiş ise göremedi işareti yapacaklardır.
Uyarılar her iki müsabıkın ve antrenörlerin rahatlıkla duyup anlayabilecekleri şekilde belirgin ve yüksek sesle yapılmalıdır. Orta hakem müsabıkın tam karşısında durarak uyarıyı vermelidir.

Ceza
Madde 34- Orta hakem, ceza puanını vermek için önce maç süresini gösteren saatin durdurulmasını ister, yan hakemler ve masa hakeminin göreceği şekilde müsabıka ceza puanını anlaşılır ve yüksek sesle bildirir.

Diskalifiye Etme
Madde 35- Diskalifiye durumunda orta hakem, ring sorumlusuna danışarak uygun prosedürün uygulanıp uygulanmadığından emin olmalıdır.

Takım Müsabakası
Madde 36- Takım müsabakası aşağıdaki şekilde düzenlenebilir;
1-Sıklet sınıfı tanımları yoktur.
2-Raund süresi 2 dakika olup, müsabıklar mola kullanamaz.
Galip takım, aşağıda belirtilen iki metod ile saptanır:
1-Puanı fazla olan takım galip ilan edilir.
2-En çok bireysel galibi olan takım kazanan takımdır.
Puanların eşit olması durumunda, kazananlar kendi aralarında bir kez daha müsabaka yaparlar. Bu kez de eşitlik durumunda hangi takımdaki müsabıkın diğer müsabıkı ilk kez dışarı gönderdiğine bakılarak karar verilir. Bayan müsabıklar bayanlarla, erkek müsabıklarda erkek müsabıklarla müsabaka yaparlar.
Bir takım, Federasyonun belirlediği kurallara bağlı olarak aşağıdaki şekillerde oluşur:
4 müsabık (3 erkek - 1 bayan)
5 müsabık (4 erkek – 1 bayan)
5 müsabık (5 erkek)
3 müsabık (3 bayan)
Bütün müsabıklar malzemeleriyle birlikte kendi köşelerinde hazır bulunurlar.
Bayan müsabıklar yalnızca bayan müsabıklar ile müsabaka yapar. Bayan müsabıkların maçları takım müsabakasında sona bırakılır.
Kurallar ve koruyucu malzemeler; Point Fighting’taki malzemelerin aynısıdır.
Takım müsabakaları turnuvalar sonunda Federasyon talep ederse düzenlenebilir.
Her müsabaka: 2 dakikalık 1 raund.
Raund süresince mola kullanılamaz.
Nihai kazananın belirlenmesi için her kazanılan müsabaka sayılır.
Eşitlik durumunda dört müsabıkın da skora geçen puanlarına bakılır.
İki takım arasındaki eşitlik devam ediyorsa, her takımdan bir müsabık seçilir, müsabakanın kazananı nihai kazanan takımı da belirler.
Bu ekstra maç 2 dakikalık 1 raunddan oluşur.
Son iki dakikalık raunt dan sonra eşitliğin devam etmesi halinde 1 dakika uzatılır. Uzama sonunda sonuç değişmezse müsabaka hemen başlar ve ilk puanı alan sporcu galip ilan edilir.
Bu kural yalnızca Point Fighting müsabakaları içindir.

El Sıkışma -Eldivenleri Tokuşturma
Madde 37- Bir müsabakadan önce ve sonra müsabıklar el sıkışırlar , eldivenlerini tokuştururlar.Bu uygulama sportif ve dostça rekabetin bir göstergesidir ve kick boks talimatlarında yer alır. El sıkışma ilk raundun başlamasından önce ve karardan sonra uygulanır.

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedür
Madde 38- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun ringde kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür
Madde 39- Bir müsabık, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya doktor sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, bu durumdaki sporcu hemen bir doktor tarafından muayene edilir ve ambulansla uygun bir hastaneye veya uygun bir yere götürülür.
Bir müsabık, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, söz konusu müsabıkın baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.
Bir müsabık, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, ayrıca bu durum 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu müsabıkın ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H'ın ardından en az 3 ay süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.
Bir müsabık müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya doktor müsabıkın baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı durdurduysa, ayrıca bu durum 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu müsabıkın üçüncü baygınlığının veya geçirdiği RSC-H' ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez.
Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.
Karantina dönemi müsabıkın, hangi dalda olursa olsun hiçbir kick boks müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı alınan yara/yaralar tamamen iyileşene kadar kesinlikle iptal edilemez.
Doktor, müsabıkın başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi kararı alarak müsabakayı durdurduğunda, hakemler puan kağıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu ringin Ring sorumlusuna da gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir.
Yukarıda belirtildiği şekilde bir ara sonrasında kick boksa devam etmeden önce söz konusu müsabık, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almalıdır.

Genel Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür
Madde 40- Baygınlık veya RSC-H dışındaki sakatlanmalarda doktor en düşük karantina süresini verebilir ve hastanede tedavi tavsiyesinde bulunabilir. Doktor zorunlu olarak hastanede tedavi isteyebilir.