K1 RULES


K-1 ContactFull Contact ve Low Kick müsabaka teknikleri ile benzerlik gösterir. Ancak nitelikleri dolayısıyla bazı farklılıkları vardır. Dirsek teknikleri yasaktır. Müsabıklar hareketli değillerse orta hakem onları durdurmak durumundadır. Sarılma her koşulda 5 saniyeden fazla sürmez. Ayinsel dans ve müzik  yasaktır. Yan hakemler müsaade edilen alanlara isabet eden yumruk tekniklerini diz ayak yada diğer tekniklerle eş değer değerlendirir. 
K-1 Contact diğer stillerle benzerlik gösterir onlarla aynı ringi aynı sıkletleri paylaşır. Full Contact ve Low Kick maçlarında görülen antrenör ve sporcu davranışları açısından aynı genel kurallara başvurur.

Kıyafetler ve Koruyucu Malzemeler
Madde 110- Zorunlu koruyucu malzemeler; kask, dişlik, bayan sporcular için göğüs koruyucu,  eldiven 10 onsluk, kogi, bandaj, tavsiye edilen kaval koruyucu; ayak koruyucu yoktur. Yalnızca ayak bileği koruyucusu kullanılabilir. 
Büyük ve genç sporcuların kıyafetleri aynıdır. Erkekler yalnızca şort, bayanlar için askılı kolsuz beyaz renk tşört ve şort mecburidir.

Raundlar
Madde 111 – K-1 Contact  müsabakaları  2 dakikadan  3 raunt ve  raunt araları 1 dakikadır. Ancak Federasyon katılımcıların durumlarına göre müsabaka süreleri ve raunt sayılarını değiştirebilir.

Sıkletler ve Yaş Grupları
Madde 112
Büyük Erkekler 18-45 Yaş Sıkletleri             :51-54-57-60-63-67-71-75-81-86-91-(+ 91) kg.
Büyük Bayanlar 18-45 Yaş Sıkletleri            :48-52-56-60-65-70- (+ 70) kg.
Genç Erkekler 16-18 Yaş Sıkletleri               :51-54-57-60-63-67-71-75-81-86-91-(+ 91) kg.
Genç Bayanlar 16-18 Yaş Sıkletleri              :48-52-56-60-65-70- (+ 70) kg.
Yukarda belirtilen yaşlarda  ve sıkletlerde günün koşulları , tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına  göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaş ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir. 

Müsaade Edilen Vuruş Bölgeleri
Madde 113-Müsaade edilen teknikler kullanılarak vücudun  aşağıda belirtilen kısımlarına vuruş uygulanır: 

 1. Kafa - ön ve yan,
 2. Gövde - ön ve yan,
 3. Bacaklar, her yeri, kaval kemiği  kullanılarak da vuruş gerçekleştirilebilir, 

Müsaade Edilmeyen Vuruşlar, Yasaklanmış Teknikler ve Davranışlar
Madde 114 

 1. Boğaza, karnın altına, böbreklere, sırta, eklemlere, kasıklara ve kafasının ve boynun arkasına vurmak
 2. Dizle, dirsekle, elin kenarıyla karate vuruşu, kafa atmak, başparmağıyla ve omuzla vurmak 
 3. Müsabıkın sırtını rakibine dönmesi, koşması, düşmesi, bilerek tutunması, gözle görülmeden uygulanan her tür teknikler, rakibi belinin altından dalarak yere devirmek,
 4. İplerin arasına sıkışmış rakibe saldırmak,
 5. Ellerinden ya da dizlerinden biri yere değdiği sürece düşmekte olan ya da yerde bulunan rakibe saldırmak,
 6. Ringi terk etmek,
 7. “STOP” ya da “BREAK" komutundan ya da raundun bitiş işaretinden sonra  müsabakaya  devam etmek,
 8. Yüzü ya da vücudu yağlamak,
 9. Dişliğini tükürmek (müsabık kondüsyon yetersizliği veya zor durumda kalması nedeniyle dişliğini atarsa, kroki durumuna gelmiş olarak sayılmalıdır, ancak aktivite haricinde dişliğini kasıtlı olarak tükürmesi durumunda gerekli cezası verilmelidir),
 10. Kuralların ve düzenlemelerin ihlal edilmesi bu ihlallerin büyüklüğüne göre uyarı ve eksi puan almaya hatta diskalifiye edilmeye yol açabilir. 

Müsaade Edilen Teknikler
Madde 115- 

EL TEKNİKLERİ:

 1. Her tür boks yumruğu,
 2. Backfıst (dış el yumruğu),

AYAK, BACAK VE DİZ TEKNİKLERİ:

 1. Karşı tekme,
 2. Yan tekme,
 3. Dairesel tekme,
 4. Topuk tekmesi,
 5. Hilal tekme,
 6. Balta tekme,
 7. Uçar tekme,
 8. Dizle rakibin bacaklarına, vücuduna ya da kafasına vurmak,
 9. Kaval kemiğiyle vücudun müsaade edilen bölgelerine ve kafaya vurma imkanı vardır.

Bütün bir müsabaka esnasında el ve ayak teknikleri eşit oranda kullanılmalıdır. Ayak teknikleri sadece açıkça rakibe güç kullanarak vurma amacı taşıdıklarında kabul edilir. Sporcular tekniklerin tamamını bütün güçleriyle uygulamalıdırlar. Kısmen hedefinden sapan, engellenen ya da dokunmadan öteye geçemeyen, hedefi sıyıran ya da iten teknikler puanlamaya dâhil edilmez.

Puanlama
Madde 116 – Müsaade edilen hedeflere açık bir şekilde hızla, odaklanarak, dengeli ve güçlü bir şekilde uygulanan tüm geçerli teknikler için yan hakemler puan kartının arkasına veya puantöre’e 1 puan yazar. Bütün yumruk ve  tekme teknikleri 1 puandır. Her raundun sonunda puanları sayar ve daha iyi müsabıka daha çok puan toplayana 10 değerlendirme puanı, daha az puan toplayan rakibine de 9 değerlendirme puanı verir. Eğer müsabıkların puanları arasındaki fark 8'den fazlaysa gerçek üstünlük durumu yan hakem, puanı daha az olan müsabıka 8 değerlendirme puanı verir. 

Herhangi bir kroki (knock down) durumunda hiçbir sporcuya  ekstra puan verilemez. Maçın sonunda yan hakem her raunt daki değerlendirme puanlarını toplar ve puan toplamı daha fazla olan müsabıkı  galip ilan eder.

Ceza
Madde 117 -Maçın bütün raundlarında uyarı gerektirecek bir durum olup olmadığı takip edilmelidir. 


1. Uyarı - sözlü uyarı
2. Uyarı -resmi uyarı
3. Uyarı - ceza puanı -1
4. Uyarı - diskalifiye

Raund Başına Düşen Tekme Sayısı
Madde 118 –K-1 Contact Müsabakalarının kendine has nitelikleri ve stilinden dolayı tekme sayısı saymaya gerek yoktur. 

Raundlar       
Madde 119 –K-1 Contact müsabakalarında  elemeler ve finaller 2 dakikadan 3 raunt ve raund araları 1 dakikadır. Ancak katılımcıların durumuna göre Federasyon raund sayılarında ve sürelerinde değişiklik yapabilir.

Antrenör ve Antrenör Yardımcısının Müsabaka Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar
Madde 120 –  Antrenör ve Antrenör Yardımcıları aşağıda belirtilen  kurallara uymak zorundadır:  

 1. Müsabıkın arkasında iki  antrenör  bulunur. Ringin içerisine yalnız bir antrenör  girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izle.r
 2. Her bir sporcu için aşağıdaki kurallara tabi olan bir antrenör ve bir de yardımcı antrenör bulunmaktadır.
 3. Antrenör, sporcusu adına müsabakadan çekilebilir; orta hakem  saymıyorsa ve sporcunun durumu çok kötüyse ringe havlu atabilir. 
 4. Maç esnasında antrenör ve yardımcısı ringde bulunamaz. Her raund öncesi ringden tabureleri, havluları, kovaları vs. kaldırmak zorundadırlar. 
 5. Kuralları ihlal eden bir antrenör ya da yardımcısı uyarı alabilir ya da kötü davranışlarından dolayı orta hakem tarafından sporcusu ve takımı diskalifiye edilebilir.

Puan Değerlendirmeleri
Madde 121 – Her hakem bütün raundları ayrı ayrı değerlendirir. Raundun değerlendirmesi şu kıstaslara göre olmalıdır: 

 1. Tekme ve yumruklarla tam olarak vurulan hedef sayısı,
 2. Saldırının etkililiği, 
 3. Temiz teknik vuruşların dağılımı,

Üç raund sonrası eşitlik durumunda, hakem aşağıdaki kıstaslara göre sporculardan biri lehine tercih yapmalıdır:

 1. Saldırının etkililiği,
 2. El ve ayak tekniklerinin dengesi,
 3. Atılan tekmelerin sayısı,
 4. Müsabaka sırasındaki centilmenlik,
 5. Müsabaka sırasındaki aktiflik,
 6. Daha dirençli ve dayanıklı olma,

Yan hakemler müsabakanın galibini belirlerken aldıkları kararları puan kağıtlarında bulunan “gözlemler” kısmına yazarlar.

Eksi Puan Kriterleri
Madde 122-Eksi puan kriterleri:

 1. Kurallara aykırı müsabaka stili,
 2. Devamlı olarak sarılma,
 3. Kasıtlı olarak yere düşme, 
 4. Rakibine sırtını dönme,
 5. Çok az sayıda ayak tekniği,
 6. Üç kez uyarı almak,
 7. Herhangi bir kural ihlalinden oluşmaktadır.

Kararlar
Madde 123 –  Kararlara şu şekilde varılmalıdır:

 1. Puan yoluyla galip gelme: Yan hakemlerin çoğunluğunun kararıyla galibiyete ulaşan müsabık, müsabaka  sonunda galip ilan edilir. Eğer her iki müsabık aynı zamanda sakatlanır veya nakavt olur da müsabakaya devam edemezlerse, her bir müsabıkın elde ettiği puan bu puana eklenir; daha fazla puana sahip olan sporcu galip ilan edilir. 
 2. Rakibin müsabakayı terk etmesi yoluyla galip gelme: Eğer bir sporcu sakatlanma ya da başka türlü nedenlerden dolayı gönüllü olarak müsabakayı bırakır veya raundlar arasındaki bir dakikalık molanın sonrasında devam edemeyecek durumda kalırsa, rakibi galip ilan edilir. 
 3. Hakem kararıyla müsabakanın durdurulması sonucu galip gelme ,
 4. Bir müsabık hakem kararıyla müsabakadan diskalifiye edilir ya da ciddi bir ceza alırsa müsabaka durdurulur ve bu sporcunun rakibi galip ilan edilir.
 5. Sakatlanma: Sakatlanma veya başka türlü fiziksel nedenlerden ötürü hakem bir sporcunun müsabakaya devam edemeyeceğine karar verirse, müsabaka durdurulur ve bu sporcunun rakibi galip ilan edilir. Hakem doktora da danışarak böylesi bir karara varmak durumundadır. Daha sonra hakem doktorun tavsiyesini izler. 
 6. Diskalifiye yoluyla galip gelme: Eğer bir müsabık diskalifiye edilirse, rakibi galip ilan edilir. 
 7. Rakibin maça gelmemesi sonucu galip gelmek: Bir müsabık müsabakaya hazır şekilde ringde mevcutsa ancak rakibi yüksek sesle adı anons edildiği halde ringe gelmemişse. İki dakikanın ardından gonk çalınır ve hakem ilk müsabıkın rakibinin maça gelmemesi sonucu galip geldiğini açıklar. Yan hakemlerinden puan kağıtlarına durumu bu şekilde geçmelerini ister; daha sonra puan kağıtlarını toplar ve müsabıkı ringe çağırır; kolunu kaldırmak suretiyle onu galip ilan eder.
 8. 3 knock down kuralının geçerli olması. Bir sporcu müsabakada üç kez knock down olmuşsa bu kural geçerlidir. 3. knock down sonrası orta hakem diğer müsabıkı galip ilan eder. 

Kararlarda Değişikliğe Gidilmesi
Madde 124-Aşağıda belirtilen durumların haricinde müsabakalar hakkında verilen kararlar değiştirilemez: 

 1. Puan hesaplamasında hata yapıldığının tespit edilmesi,
 2. Yan hakemlerden birinin, yanlışlıkla müsabıkların köşelerini veya skorlarını birbirine karıştırdığını söylemesi,
 3. Wako ve Federasyon kurallarının  açıkça ihlal edilmesi, 

Bu gibi durumlarda ring sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sonucu açıklar.

Puanların Verilimesi
Madde 125 – Puan verilirken şu kurallara uyulması gerekir:
1 -Vuruşlarla ilgili olarak bir yan hakem, her raunt boyunca her müsabıkın  aldığı vuruş sayısına göre müsabıkların puanını ayrı ayrı not eder.Bir yumruğu veya tekmeyi puan olarak değerlendirmek için bu vuruşun ya da darbenin engellenmemiş veya durdurulmamış olması gerekir
Bir müsabakada  kaydedilen vuruşların değeri her raundun sonunda sayılır ve üstünlük derecesine göre daha iyi olan sporcuya verilir. Müsabık  tarafından gerçekleştirilen vuruşlar kurallara aykırıysa, kollara gelirse, eğer vuruşlar zayıfsa ve kaynaklandıkları yer puan bölgeleri değilse puanlamada dikkate alınmaz.
2-Kural ihlalleri konusuyla ilgili olarak yan hakem, her raund boyunca, gördüğü her kural ihlalini (orta hakemin bunları fark edip etmediğine bakılmaksızın) cezalandıramaz. Yan hakem, orta hakemi bu kural ihlali için uyarmak zorundadır. Eğer orta hakem müsabıklardan  birine bir resmi uyarıda bulunursa, yan hakemler puan kağıdının FAULLER sütununa bir W yazarak bunu not etmek zorundadır. Fakat bu diğer müsabık için bir eksi puan anlamına gelmez. Eğer orta hakem bir sporcuya bir eksi puan vermeye karar verirse, yan hakem aynı sporcunun  raunt sonunda alacağı puanların yanındaki ilgili sütuna  "-1" yazar ve böylece raundun nihai puan hesabı için bu puanı çıkarması gerektiğini onaylamış olur.
3 – Puanlar,her raund içinde ayrı ayrı   verilir. Puanlar kesirli olarak verilmez. Her raundun sonunda daha iyi olan sporcu, yani skor açısından daha iyi olan müsabık 10 puan, rakibi de orantılı olarak  (10-9) veya (10-8) şeklinde daha az puan alır. Eğer müsabıkların aynı seviyede olduğuna kanaat getirilirse, her ikisi de (10-10) şeklinde 10 puan alır.
Eğer bir maçın sonunda 1 ve 2 numaralı fıkralara göre değerlendirme yapıldıktan sonra, her iki müsabık da aynı puana sahipse yan hakem avantajı, takdir hakkına göre bütün maçta yani üç raundu da dikkate aldığında:  

 1. Daha iyi müsabaka teknikleri uygulayan,
 2. Daha iyi hücum eden,
 3. Daha iyi savunma yapan,
 4. Daha fazla tekme atan,
 5. Daha güçlü dövüşen,
 6. Daha iyi dayanıklılık ve direnç gösteren,

Centilmenliğe uyan davranışlar gösteren müsabık lehine kullanır.
Eğer sonuç üç raunt da da aynıysa, yan hakem tercihini,  son raund daki üstünlük, daha aktif , daha fazla tekme atan, stili,tekniği ve kondisyonu daha iyi olan müsabıktan  yana kullanır.
Eğer üç raunt sonunda müsabıklar eşit puana sahipse, müsabaka neticesi yan hakemlerin vereceği direktif doğrultusunda  ilan edilir.

Kural İhlalleri
Madde 126- Orta hakemin verdiği komutlara uymayan, kuralları ihlal eden, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan veya kurallara aykırı davranan bir müsabık  orta hakemden bir ihtar veya bir uyarı alabilir veya orta hakem tarafından resmi uyarı olmaksızın diskalifiye edilebilir. Tüm maç süresi boyunca bir sporcuya  sadece 3 resmi uyarı verilebilir. Üçüncü uyarı otomatik olarak diskalifiye anlamına gelir Bu prosedür uyarı ile başlayıp 1. resmi uyarı, 2. resmi uyarı ve 1 eksi puan, 3. resmi uyarı ve ardından sporcunun diskalifiye edilmesi şeklinde devam eder.
Müsabıka uyarı ve ceza verilmesi:
Bir orta hakem, müsabakayı durdurmadan herhangi bir anda bir sporcuya  ihtar verebilir. Eğer bir müsabıkı  uyarmak istiyorsa maçı durdurur ve söz konusu kural ihlalini sporcuya söyler. Orta hakem, yan hakemler ve jüri masa hakeminin göreceği şekilde müsabıka ceza puanını anlaşılır ve yüksek sesle bildirir.
Şu hareketler faul olarak değerlendirilir:

 1. Bel altına vurmak, asılmak, çelme takmak , dizle veya dirsekle vurmak,
 2. Kafa atmak, omuz atmak, önkolla ve dirsekle vurmak, rakibi boğmak, rakibin yüzüne kolla veya dirsekle bastırmak, kafasını iplerin dışına doğru itmek, 
 3. Açık eldivenle, eldivenin içiyle, bilekle vurmak,
 4. Rakibin sırtına, özellikle ensesine, başının arkasına ve böbreklerine vurmak, 
 5. İpleri tutarken hücum etmek veya ipleri uygun olmayan bir şekilde kullanmak, kasıtlı düşmek, güreşmek veya hiç müsabaka yapmamak, 
 6. Yerdeki veya ayağa kalkar durumdaki rakibe hücum etmek,
 7. Rakibe sarılmak,
 8. Rakibe asılırken vurmak veya rakibi vuruş yönünde çekmek,
 9. Asılmak veya rakibin kolunu tutmak ya da bir kolunu rakibin kolunun altına sokmak,   
 10. Başını tehlikeli olacak şekilde aniden rakibinin bel seviyesinin altına indirmek,
 11. Pasif savunma amacıyla geçerli olmayan yöntemler kullanmak ve darbeden korunmak için kasıtlı yere düşmek,
 12. Raund sırasında aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanmak. "BREAK" komutundan sonra geri çekilmeyi reddetmek.   
 13. "BREAK" komutundan hemen sonra ve geri çekilmeden önce rakibe vurmaya çalışmak,
 14. Herhangi bir anda orta hakeme sözle ya da fiziksel olarak saldırmak veya hakaret etmek, 

Belirli bir faul (örneğin rakibe sarılmada) yapıldığı için uyarı cezası verildiğinde orta hakem aynı kural ihlali yüzünden  tekrar uyarmaz. İkinci seferde bir resmi uyarı gelir ve aynı faul için yapılan üçüncü uyarıda bir eksi puan verilir. Eğer orta hakem kendisinin farkına varmadığı bir kural ihlali yapıldığını düşünüyorsa yan hakemlere danışmak zorundadır.

Yerde Olma Durumu
Madde 127 –Bir müsabık şu durumlarda "yerde" olarak kabul edilir:

 1. Eğer bir ya da bir dizi vuruşu takiben vücudunun ayakları dışındaki bir kısmı yere değerse,
 2. Eğer bir ya da bir dizi darbeden sonra çaresiz bir şekilde iplere tutunuyorsa,
 3. Eğer bir ya da bir dizi darbeden sonra kendini kısmen ya da tamamen iplerin dışında bulduysa,
 4. Eğer şiddetli bir darbeden sonra yere düşmediyse ya da iplere dayanmadıysa fakat yarı sersemlemişse ve orta hakemin kanaatine göre müsabakaya  devam edemeyecek durumdaysa,
 5. Nakavt durumunda orta hakem derhal saniyeleri saymaya başlamak zorundadır. Eğer bir müsabık  yerde ise, rakibi derhal orta hakem tarafından gösterilen tarafsız köşeye gitmek zorundadır. Bu  müsabık  yere düşen rakibiyle dövüşmeye, rakibi ayağa kalktıktan ve orta hakem dövüşmeye devam etmelerini söyledikten sonra devam eder. Eğer rakip  müsabık  orta hakem komut verdikten sonra tarafsız köşeye gitmezse, hakem bu komut yerine getirilene kadar saymayı durdurur. Saymaya kalınan yerden devam edilir. 
 6. Bir müsabık yerdeyken orta hakem birer saniye arayla 1'den 10'a kadar sayar ve her saniyeyi parmaklarıyla gösterir, böylece yere düşen  müsabık  o anda kaça kadar sayıldığını anlar. Müsabık  yere düştükten sonra saymaya başlanmadan önce bir saniye geçmesi gerekir.
 7. Bir müsabık  bir darbe yüzünden yere düştüğünde müsabaka, orta hakem 8'e kadar saymadan (müsabık bu süreden önce müsabakaya devam etmeye hazır olsa bile) devam etmez. Eğer sporcu  ellerini kaldırmazsa orta hakem "10"a kadar saymaya devam eder, raund biter ve nakavt anonsu yapılır.
 8. Eğer bir  müsabıka hakemin sayması sırasında  raundun bitiş  zili çalsa bile orta hakem saymaya devam eder. Eğer orta hakem 10'a kadar sayarsa  müsabık  nakavt dolayısıyla mağlup ilan edilir.
 9. Eğer bir müsabık  bir darbe aldıktan sonra yere düşerse ve 8'e kadar sayıldıktan sonra müsabaka devam ederse, fakat  müsabık  yeni bir darbe almadan tekrar yere düşerse hakem 8'den başlayarak saymaya devam eder.
 10. Eğer iki müsabık da aynı anda yere düşerse, saymaya, müsabıklardan biri yerde kaldığı sürece devam edilir. Müsabıkların ikisi de 10 saniye sonra hala yerde iseler maç durdurulur ve nakavttan önce verilen puanlar dikkate alınarak karar verilir.   

KO ya da RSC-H Sonrası Prosedürler
Madde 128- Eğer bir sporcu  müsabaka  sırasında sakatlanırsa, bu durumu değerlendirecek görevli doktordur. Eğer bir müsabık  hala bilinçsiz haldeyse, doktorun ekstra yardıma ihtiyacı olmaması durumunda ringde sadece orta hakemin ve sorumlu doktorun kalmasına izin verilir.

KO, RSC, RSC-H, Sakatlanma Prosedürleri
Madde 129 –Bir müsabık  müsabaka  sırasında başına aldığı bir darbe yüzünden nakavt olması veya maça devam etmesini engelleyen ciddi bir kafa travması geçirmesi durumunda orta hakem müsabakayı hemen durdurarak doktoru çağırır,  yapılan muayene neticesinde duruma göre  hastaneye veya en yakın bir sağlık kuruluşuna ambulansla doktor refakatinde götürülür. 
Sakatlanma durumunda:

 1. Bir müsabıkın müsabaka  sırasında başına aldığı bir darbe yüzünden nakavt olması veya maça devam etmesini engelleyen ciddi bir kafa travması geçirmesi dolayısıyla orta hakemin müsabakayı  durdurması durumunda, nakavttan sonra en az 4 hafta başka bir müsabakada veya maçta dövüşmesine  izin verilmez.
 2. Bir  müsabık  üç aylık bir süreçte iki kez müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe yüzünden nakavt olması veya maça devam etmesini engelleyen ciddi bir kafa travması geçirmesi durumunda orta hakemin müsabakayı hemen  durdurması gerekir. İkinci nakavttan  RSC-H'dan sonra en az 3 ay başka bir müsabakada  dövüşemez.
 3. Bir  müsabık  12 aylık bir süre içinde üçüncü  kez müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe yüzünden nakavt olması veya maça devam etmesini engelleyen ciddi bir kafa travması geçirmesi durumunda,  orta hakemin müsabakayı hemen durdurması gerekir.Üçüncü nakavttan veya RSC-H'dan sonra bu müsabık  bir yıl başka bir müsabakaya  veya maça iştirak etmesine izin verilmez.
 4. Eğer gerekirse, görevli doktor yukarıda belirtilen karantina sürelerini uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da kafayla ilgili yapılan test/tomografi işlemlerinin sonuçlarına bağlı olarak karantina süresini uzatabilirler.
 5. Karantina süresi, sporcunun  hangi disiplinde olursa olsun kick boksla ilgili hiçbir müsabakaya katılamadığı süreyi tanımlar. Karantina süreleri ile gerekli "minimum süreler" tanımlanır ve beyin tomografisinde görünür bir hasar olmasa bile bu süreler geçersiz sayılamaz.
 6. Orta hakem, bir müsabık  başına aldığı darbeler yüzünden maça devam edemeyeceği için maçı durdurduğunda ring sorumlusu, juriye  ve yan  hakemlere nakavt, RSC-H veya RSC durumlarını puan kağıtlarına not etmelerini söyler. Hakemler, skor raporlarına bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum söz konusu ringin ring sorumlusu da gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir.
 7. Yukarıdaki paragraflarda açıklanan yasaklama dönemlerinden sonra kick boksa devam etmeden önce bir müsabık  için, özel bir sağlık muayenesinden sonra bir spor hekimi tarafından "sağlık açısından müsabakalara katılmaya uygundur" şeklinde bir rapor verilmesi gerekir.

Sakatlanmalarda uygulanacak prosedür
Madde 130- K.O ya da RSC-H dışı sakatlanmalarda doktor asgari bir karantina süreci kararlaştırır ve hastane tedavisi önerir.

El Sıkışma
Madde 131- Bir maçtan önce ve sonra müsabıklar, Kick Boks kurallarına göre sportmenlik ve dostça rekabetin bir simgesi olarak el sıkışırlar. El sıkışma işlemi, ilk raunt dan önce ve müsabaka bitip karar açıklandıktan sonra gerçekleştirilir.