Önemli Duyuru

14-02-2020 - 17:47 | Görüntülenme Sayısı: 9

Önemli Duyuru!

Federasyonumuzun 24.01.2017 tarihinde yayınlanan Disiplin ve Ceza Talimatına göre;

Türkiye Kick Boks Federasyonundan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler,

Federasyondan izin alınmadan; yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler ile yurt içinde veya yurt dışında yapılacak her türlü kick boks faaliyet ve organizasyonlarına katılan kulüp, sporcu, idareci, hakem ve antrenörler,

Görevlendirildiği halde Federasyonca uygun görülmeyen sebepler ileri sürerek, mazeretsiz katılmayan veya mazeretini faaliyet başlamadan üç gün önce yazılı olarak bildirmeyen yönetici, sporcu, hakem, antrenör, temsilci ve diğer ilgili kişiler,

Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar Federasyonumuzun Ceza ve Disiplin Talimatı gereğince Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.